TR / EN

Prextrolin® sürdürülebilir ve çevre dostu teknolojilerle üretilen yeni bir histopatolojik hücre-nükleus boyası ve tanı kitidir. Formülasyonunda kullanılan moleküler yapılar doğal kaynaklardan, özel kimyasal teknolojiler kullanılarak izole edilmiştir. Diğer sentetik tanı kitlerinin aksine, Prextrolin®'in kendisinin ya da endüstriyel atıklarının hiçbir toksik etkisi yoktur.

Prextrolin®, dünyada çok nadir sayıda buluş için geçerli olan ve aynı anda bilimsel, tıbbi, sosyal, ekonomik ve çevresel boyutta paradigma değişikliği yapabilme potansiyeline sahip mucizevi bir üründür.

Prextrolin®, diyagnostik fonksiyonu Hematoxilen’e alternatif olarak tanımlanmış ve American Chemical Society’den "CAS number" belgesi almış ilk histopatolojik tanı kiti olup, formülasyonu ve endüstriyel kullanım alanları 5 farklı kıtada birden uluslararası incelemeli patentle koruma altına alınmıştır.