TR / EN

Hakkımızda

2008 yılında girişim sermayesi (start-up / spin-off) şirketi olarak kurulan Nanobiomed Sağlık ve Yaşam Bilimleri A.Ş., aradan geçen süre içinde tıp bilimleri ve nano-biyoteknoloji konularında inovatif ürünler geliştiren öncü bir teknoloji şirketi haline gelmiştir.

Şirketin Kurumsal Vizyonu, geleceğin teknolojilerini insan ve çevre yararına olacak şekilde tasarlayan, geliştiren, üreten ve uygulayan yenilikçi ve küresel bir şirket olmaktır.

Şirketin Misyonu; insan sağlığı, yaşam bilimleri ve sürdürülebilir çevre için ileri teknolojiye dayalı Ar-Ge / Ür-Ge faaliyetleri yürütmektir.

Bu misyon ve vizyona uygun olarak, Nanobiomed AŞ’de nitelikli ve tecrübeli bir yönetim kurulu ve farklı disiplinlerden uzmanlar görev yapmakta olup, Şirket bünyesinde yüksek teknolojiye dayalı bir arge ve üretim altyapısı bulunmaktadır.

Şirkette yürütülen bilimsel ve endüstriyel faaliyetler 5 farklı başlıkta incelenebilir. Bunlar *tıbbi tedavi ürünleri, *tanı sistemleri-biyomarkerlar, *güdümlü ilaç dağılım sistemleri, *rejeneratif tıp ve *diğer endüstriyel nanoteknoloji uygulamalarıdır.